Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2023

Thứ sáu - 05/05/2023 22:15
Ngày 31/3/2023, Tổng cục Thuế có Thông báo 134/TB-TCT về việc tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng cục Thuế năm 2023 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP.
1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2023

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng cục Thuế năm 2023 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP: 30 chỉ tiêu, theo đó:

- Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ: 20 chỉ tiêu;

- Chuyên viên làm công nghệ thông tin: 10 chỉ tiêu.

2. Điều kiện tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2023

2.1. Điều kiện tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2023 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
- Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi không quá ba mươi (30) tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

+ Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

+ Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

+ Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

- Người có trình độ thạc sĩ có độ tuổi không quá ba mươi (30) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

+ Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản (1.1) nêu trên;

+ Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

- Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi dưới 35 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản (1.2) nêu trên.

2.2. Điều kiện về trình độ chuyên môn

- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học mà ngành/chuyên ngành đào tạo trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm có ghi một trong các “cụm từ” như sau: Thuế, Hải quan; Kế toán, Kế toán - Kiểm toán, Kiểm toán; Tài chính, Tài chính - Ngân hàng, Ngân hàng; Kinh doanh, Thương mại, Marketing, Ngoại Thương; Kinh tế, Kinh tế học; Quản lý công, Quản lý kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Quản trị thương mại, Thương mại điện tử, Thương mại đối ngoại, Thương mại quốc tế, Thống kê kinh tế, Thống kê kinh doanh.

+ Lưu ý: Không bao gồm các ngành/chuyên ngành đào tạo như Luật Kinh tế/ Tài chính/ Thuế...; hoặc Toán Kinh tế/Tài chính...

- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí Chuyên viên làm Công nghệ thông tin:

Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học mà ngành/chuyên ngành đào tạo trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm có ghi một trong các “cụm từ” như sau: Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin; An toàn thông tin, Điện tử viễn thông, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Máy tính và khoa học thông tin, Tin học, Toán - Tin, Toán - tin ứng dụng, Quản lý thông tin.

2.3. Điều kiện về trình độ tin học, ngoại ngữ

- Về trình độ ngoại ngữ: Người dự tuyển phải có kỹ năng sử dụng được tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 trở lên, Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

- Về trình độ tin học: Người dự tuyển phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

- Thí sinh được xác định đáp ứng trình độ ngoại ngữ hoặc tin học thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ còn trong thời hạn sử dụng ghi trên chứng chỉ, do cơ quan có thẩm quyền cấp và ở trình độ tương ứng với trình độ ngoại ngữ, tin học của người dự tuyển nếu trên.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định ở trình độ tương ứng với trình độ ngoại ngữ, tin học của người dự tuyển nêu trên.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về ngoại ngữ hoặc cỏ bằng tốt nghiệp đại học trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận ở Việt Nam theo quy định.

+ Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan dén tin học, công nghệ thông tin.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2023

Người đủ điều kiện nếu tham gia dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển công chức trực tiếp tại Cơ quan Tổng cục Thuế, cụ thể mỗi bộ Hồ sơ dự tuyển (dựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu;

- Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Các văn bằng, bảng điểm bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trong trường hợp trên bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trưởng (ví dụ bảng đánh giá xếp loại của trưởng; thư xác nhận của trường là đạt loại khá, giỏi, xuất sắc...).

- Bản sao các chứng chỉ, văn bằng để xác định đáp ứng trình độ ngoại ngữ hoặc tin học theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng (bản photo công chứng) của cấp có thẩm quyền (Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT.

Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

- Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp (bản photo công chứng) chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị định 140/2017/NĐ-CP;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) không cần chứng thực.

- 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Lưu ý: Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sau khi có kết quả xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh phải nộp đầy đủ văn bằng tốt nghiệp và kết quả học tập theo ngạch đăng ký dự tuyển theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2023

- Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 31/3/2023 đến hết ngày 29/4/2023 (từ 15h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế chỉ tiếp nhận hồ sơ đủ thành phần theo quy định của Thông báo. Thí sinh chủ động theo dõi kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: www.gdt.gov.vn.

Tác giả: Biên tập

Nguồn tin: Tổng hợp:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

VIDEO CÁC HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ CHÍNH

TƯ VẤN NHANH

Tư vấn chung


Tư vấn Doanh nghiệp


Thích Fb của Hanel

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập7
  • Hôm nay976
  • Tháng hiện tại26,104
  • Tổng lượt truy cập645,142
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây