Mid-page advertisement

Thủ tục và dịch vụ thành lập Công ty

Thứ năm - 23/03/2023 23:14
Thủ tục và dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Văn phòng Luật sư Hanel
Thủ tục và dịch vụ thành lập Công ty
THỦ TỤC VÀ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
Nhận biết được tại Việt Nam, số lượng khách hàng có nhu cầu thành lập Công ty là rất lớn. Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng nắm được quy định pháp luật liên quan và tìm được đối tác làm dịch vụ thành lập công ty uy tín, nhanh chóng. Nắm bắt được những vấn đề này, Văn phòng Luật sư Hanel xin gửi đến Quý khách hành nội dung tư vấn về các bước thành lập Công ty và giới thiệu dịch vụ thành lập Công ty trọn gói, nhanh chóng, chuyên nghiệp trên địa bàn 63 tỉnh thành của chúng tôi.
I. Các bước thực hiện thủ tục thành lập công ty.
1. Chọn loại hình công ty:
Luật Doanh nghiệp 2020 đang quy định 05 loại hình doanh nghiệp, gồm:
- Doanh nghiệp tư nhân;
- Công ty hợp danh;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên;
- Công ty cổ phần.
Các cá nhân, tổ chức trước tiên cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.  Đơn giản nhất là dựa theo số lượng thành viên tham gia thành lập công ty, nếu chỉ có 01 người thì có thể chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH một thành viên, nếu có từ 02 người đến 50 người thì có thể thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, nếu có từ 03 người trở lên có thể thành lập công ty cổ phần.
2. Xác định tên công ty, nơi đặt trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh:
2.1. Về tên công ty:
Theo Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020, hướng dẫn bởi Nghị định 01/2021/NĐ-CP, khi đặt tên cho công ty, các tổ chức, cá nhân cần có những lưu ý sau:
- Tên tiếng Việt gồm 02 thành tố: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng;
- Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký;
- Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị… để đặt tên công ty;
- Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, thuần phong, mỹ tục…của dân tộc.
2.2. Nơi đặt trụ sở công ty:
Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020, Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
2.3. Vốn điều lệ:
Nếu lựa chọn loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty hợp danh hoặc công ty TNHH, tổ chức, cá nhân phải xác định số vốn điều lệ.
- Nếu là công ty cổ phần: Vốn điều lệ là là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.
- Nếu là công ty hợp danh hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn: là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.
2.4. Ngành, nghề kinh doanh:
Doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Điều này có nghĩa là, khi thành lập doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không được đăng ký các ngành, nghề mà pháp luật không cho phép kinh doanh.
3. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh:
Căn cư Điều 19, 20, 21, 22 của Luật Doanh nghiệp 2020, tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ khác nhau. Cụ thể như sau:
3.1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Bản sao giấy tờ pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân.
3.2. Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ công ty;
- Danh sách thành viên;
+ Bản sao giấy tờ pháp lý của từng thành viên;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp là nhà đầu tư nước ngoài.
3.3. Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên:
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ công ty;
- Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
3.4. Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ công ty;
- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
- Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.​
3.5. Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần:
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ công ty;
- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
- Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
4. Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh:
4.1. Nơi nộp hồ sơ:
Sau khi hoàn tất hồ sơ đăng ký kinh doanh, tổ chức, cá nhân cần nộp hồ sơ đến: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của công ty.
4.2. Hình thức nộp hồ sơ:
- Theo khoản 1 Điều 26 của Luật Doanh nghiệp 2020, tổ chức, cá nhân làm thủ tục đăng ký kinh doanh có thể nộp 01 bộ hồ sơ theo một trong ba hình thức:
- Nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
- Nộp qua dịch vụ bưu chính;
- Nộp qua mạng thông tin điện tử.
Lưu ý: song song với việc nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.
4.3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
Theo khoản 5 Điều 26 của Luật Doanh nghiệp 2020, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
4.4. Đăng bố cáo:
Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thay mặt công ty đăng bố cáo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai.
5. Thủ tục sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
5.1. Khắc con dấu của công ty:
Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện khắc con dấu để sử dụng cho các giao dịch.
Theo Điều 43 của Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp được tự quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp.
5.2. Treo biển hiệu tại địa chỉ trụ sở Công ty:
Kể từ khi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu lực, cần tiến hành treo bảng hiệu tại địa chỉ trụ sở công ty. Bảng hiệu công ty cần đảm bảo các tiêu chí sau:
- Có các thông tin bao gồm: Tên công ty, Mã Số Thuế, Địa Chỉ;
- Kích thước: Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà; Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m) nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu;
- Vị trí: treo tại nơi có thể nhìn rõ từ bên ngoài.
5.4. Đăng ký sử dụng chữ ký số và mua hóa đơn điện tử:
- Chữ ký số là một ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp thể ký các văn bản, tài liệu điện tử như là việc ký và đóng dấu các văn bản thông thường. Dùng trong các trường hợp phổ biến như: Ký hóa đơn điện tử; Ký tờ khai thuế điện tử; Ký hợp đồng điện tử…
- Căn cứ theo quy định tại Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019, quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC thì doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khi mua - bán hàng hóa, dịch vụ từ ngày 01/7/2022.
5.5. Đăng ký tài khoản ngân hàng:
- Công ty cần ít nhất một tài khoản ngân hàng (đứng tên theo doanh nghiệp) để sử dụng trong các trường hợp như: nộp thuế điện tử, nhận thanh toán từ khách hàng, giao dịch khác...
- Thủ tục mở tài khoản tại mỗi ngân hàng sẽ khác nhau nên Công ty cần liên hệ với ngân hàng dự định mở tài khoản để chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu.
5.6. Đăng ký khai thuế qua mạng:
Doanh nghiệp tiến hành đăng nhập hệ thống thuế điện tử với tài khoản cấp bởi cơ quan thuế để tiến hành đăng ký các tờ khai cần thiết.
Hệ thống thuế điện tử: https://thuedientu.gdt.gov.vn
5.7. Nộp tờ khai lệ phí môn bài:
Căn cứ vào Nghị định 22/2020/NĐ-CP, Công ty mới thành lập sẽ được miễn nộp lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12). Tuy nhiên, công ty vẫn phải nộp tờ khai lệ phí môn bài.
II. Dịch vụ thành lập Công ty trọn gói của Văn phòng Luật sư Hanel
Ra đời từ năm 2016, Văn phòng Luật sư Hanel chú trọng phát triển dịch vụ Pháp lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt vòng đời hoạt động, trước tiên ở bước làm thủ tục thành lập công ty.
Với đội ngũ chuyên viên pháp lý và Luật sư chuyên nghiệp, Văn phòng Luật sư Hanel hỗ trợ khách hàng làm thủ tục thành lập công ty, cụ thể:
- Tư vấn và tiếp nhận thông tin thành lập doanh nghiệp: Tiếp nhận thông tin thành lập và Cử nhân viên tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc trực tuyến qua tổng đài tư vấn. Chuyên viên tư vấn phải trao đổi toàn bộ chi phí thành lập để khách hàng nắm được ngay từ đầu.
- Soạn thảo hồ sơ: Hoàn thành hồ sơ thành lập công ty theo các thông tin tài liệu khách hàng cung cấp.
- Gửi hồ sơ cho khách hàng ký: Nhân viên Văn phòng Luật sư Hanel sẽ gửi hồ sơ để Quý khách ký trực tiếp vào các hồ sơ.
- Thay mặt khách hàng thực hiện nộp hồ sơ theo quy định: Văn phòng Luật sư Hanel sẽ làm việc theo sự ủy quyền của khách hàng để hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ thành lập công ty tại phòng đăng ký kinh doanh. Chúng tôi cam kết sẽ xử lý nhanh nhất để bàn giao kết quả cho quý khách hàng.
- Bàn giao bản giấy tờ gốc và con dấu, biển hiệu: Công ty sẽ bàn giao toàn bộ bản gốc hồ sơ, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu, biển hiệu và các thông tin khác cho khách hàng, ngoài ra chúng tôi còn chuẩn bị file mềm được lưu trong đĩa CD để khách hàng thuận tiện trong việc lưu trữ, tra cứu hồ sơ.
(Nếu khách hàng có nhu cầu làm các dịch vụ đăng ký chữ ký số, hóa đơn điện tử, đăng ký nộp thuế điện tử… thì Văn phòng Luật sư Hanel sẽ tiến hành các bước tiếp theo.)
- Thực hiện các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp mới thành lập: hỗ trợ tư vấn để quý khách tự thực hiện hoặc thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục thuế ban đầu khi mới thành lập công ty.
- Lưu hồ sơ: Bộ phận hành chính và chuyên viên trực tiếp thực hiện sẽ lưu hồ sơ đối với dịch vụ đã hoàn thành, để dễ dàng cung cấp thông tin khi khách hàng cần và thuận tiện khi làm các dịch vụ khác mà khách hàng yêu cầu.
- Chăm sóc khách hàng và hậu mãi: Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn, giải đáp các thắc mắc của quý khách trong quá trình hoạt động của Công ty và có chương trình giảm giá 10% cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ pháp lý tiếp theo của chúng tôi.
Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, mở rộng kinh doanh của công ty.
Trên đây là toàn bộ nội dung về thủ tục thành lập công ty và dịch vụ thành lập Công ty mà chúng tôi cung cấp đến Qúy khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể và có nhu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ hãy liên hệ ngay với Văn phòng Luật sư Hanel để được hỗ trợ:
Đơn vị Văn phòng Luật sư Hanel (Công ty Luật TNHH MTV Pháp lý Hanel)
Địa chỉ Tầng 2 số 39 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại 098 999 2007 - 04.66514061
Email vanphongluatsuhanel@gmail.com  

 

Tác giả: Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO CÁC HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ CHÍNH

TƯ VẤN NHANH

Văn phòng 39 Nguyễn An Ninh


Văn phòng TT Vân Đình


Thích Fb của Hanel

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay914
  • Tháng hiện tại26,304
  • Tổng lượt truy cập714,542

Đến với Văn phòng luật HANEL tại thị trấn Vân Đình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây