MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP MỚI NHẤT CHO THƯƠNG BINH

Thứ hai - 03/02/2020 11:05
 Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức trợ cấp, phụ cấp cho thương binh cũng có sự thay đổi.
MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP MỚI NHẤT CHO THƯƠNG BINH
 Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức trợ cấp, phụ cấp cho thương binh cũng có sự thay đổi.
Thương binh là ai?
Theo khoản 12 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B đều được gọi chung là thương binh. Trong đó:
Thương binh
Là quân nhân, công an nhân dân bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh” thuộc một trong các trường hợp:
- Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;
- Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh, để lại thương tích thực thể;
- Làm nghĩa vụ quốc tế;
- Đấu tranh chống tội phạm;
- Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, tài sản của Nhà nước và nhân dân;
- Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
- Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao;
- Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm.
Người hưởng chính sách như thương binh
Không phải là quân nhân, công an nhân dân nhưng bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên thuộc một trong các trường hợp nêu trên và được cơ quan có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh".
Thương binh loại B
Là quân nhân, công an nhân dân bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên khi tập luyện, công tác, được cơ quan có thẩm quyền công nhận trước ngày 31/12/1993.

Mức trợ cấp cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
Theo Phụ lục II Nghị định 59/2019/NĐ-CP, mức trợ cấp này sẽ dựa trên mức chuẩn là 1,624 triệu đồng và mức suy giảm khả năng lao động của từng thương binh. Cụ thể:
Đơn vị: đồng
Stt Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động Mức trợ cấp
1 21% 1,094 triệu
2 22% 1,147 triệu
3 23% 1,196 triệu
4 24% 1,249 triệu
5 25% 1,302 triệu
6 26% 1,353 triệu
7 27% 1,404 triệu
8 28% 1,459 triệu
9 29% 1,508 triệu
10 30% 1,562 triệu
11 31% 1,613 triệu
12 32% 1,667 triệu
13 33% 1,718 triệu
14 34% 1,77 triệu
15 35% 1,824 triệu
16 36% 1,874 triệu
17 37% 1,924 triệu
18 38% 1,980 triệu
19 39% 2,032 triệu
20 40% 2,082 triệu
21 41% 2,135 triệu
22 42% 2,186 triệu
23 43% 2,236 triệu
24 44% 2,291 triệu
25 45% 2,343 triệu
26 46% 2,395 triệu
27 47% 2,446 triệu
28 48% 2,498 triệu
29 49% 2,552 triệu
30 50% 2,602 triệu
31 51% 2,656 triệu
32 52% 2,708 triệu
33 53% 2,758 triệu
34 54% 2,811 triệu
35 55% 2,864 triệu
36 56% 2,917 triệu
37 57% 2,966 triệu
38 58% 3,02 triệu
39 59% 3,073 triệu
40 60% 3,124 triệu
41 61% 3,174 triệu
42 62% 3,229 triệu
43 63% 3,278 triệu
44 64% 3,332 triệu
45 65% 3,383 triệu
46 66% 3,437 triệu
47 67% 3,488 triệu
48 68% 3,541 triệu
49 69% 3,593 triệu
50 70% 3,644 triệu
51 71% 3,694 triệu
52 72% 3,748 triệu
53 73% 3,803 triệu
54 74% 3,853 triệu
55 75% 3,906 triệu
56 76% 3,957 triệu
57 77% 4,009 triệu
58 78% 4,059 triệu
59 79% 4,112 triệu
60 80% 4,164 triệu
61 81% 4,216 triệu
62 82% 4,27 triệu
63 83% 4,322 triệu
64 84% 4,372 triệu
65 85% 4,426 triệu
66 86% 4,476 triệu
67 87% 4,527 triệu
68 88% 4,58 triệu
69 89% 4,635 triệu
70 90% 4,688 triệu
71 91% 4,737 triệu
72 92% 4,788 triệu
73 93% 4,842 triệu
74 94% 4,891 triệu
75 95% 4,947 triệu
76 96% 4,998 triệu
77 97% 5,048 triệu
78 98% 5,102 triệu
79 99% 5,154 triệu
80 100% 5,207 triệu
 
Mức trợ cấp cho thương binh loại B
Tương tự, mức trợ cấp cho thương binh loại B cũng căn cứ vào mức chuẩn là 1,624 triệu đồng và mức suy giảm khả năng lao động. Cụ thể:
Đơn vị tính: đồng
Stt Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động Mức trợ cấp
1 21% 904.000
2 22% 947.000
3 23% 987.000
4 24% 1,032 triệu
5 25% 1,076 triệu
6 26% 1,117 triệu
7 27% 1,159 triệu
8 28% 1,2 triệu
9 29% 1,245 triệu
10 30% 1,287 triệu
11 31% 1,328 triệu
12 32% 1,372 triệu
13 33% 1,415 triệu
14 34% 1,459 triệu
15 35% 1,501 triệu
16 36% 1,541 triệu
17 37% 1,584 triệu
18 38% 1,628 triệu
19 39% 1,671 triệu
20 40% 1,712 triệu
21 41% 1,756 triệu
22 42% 1,799 triệu
23 43% 1,842 triệu
24 44% 1,883 triệu
25 45% 1,924 triệu
26 46% 1,968 triệu
27 47% 2,006 triệu
28 48% 2,05 triệu
29 49% 2,092 triệu
30 50% 2,135 triệu
31 51% 2,179 triệu
32 52% 2,218 triệu
33 53% 2,263 triệu
34 54% 2,306 triệu
35 55% 2,389 triệu
36 56% 2,431 triệu
37 57% 2,477 triệu
38 58% 2,519 triệu
39 59% 2,56 triệu
40 60% 2,602 triệu
41 61% 2,646 triệu
42 62% 2,688 triệu
43 63% 2,732 triệu
44 64% 2,772 triệu
45 65% 2,816 triệu
46 66% 2,86 triệu
47 67% 2,902 triệu
48 68% 2,942 triệu
49 69% 2,984 triệu
50 70% 3,028 triệu
51 71% 3,073 triệu
52 72% 3,114 triệu
53 73% 3,157 triệu
54 74% 3,199 triệu
55 75% 3,244 triệu
56 76% 3,285 triệu
57 77% 3,326 triệu
58 78% 3,367 triệu
59 79% 3,412 triệu
60 80% 3,457 triệu
61 81% 3,497 triệu
62 82% 3,541 triệu
63 83% 3,581 triệu
64 84% 3,625 triệu
65 85% 3,671 triệu
66 86% 3,71 triệu
67 87% 3,754 triệu
68 88% 3,795 triệu
69 89% 3,84 triệu
70 90% 3,88 triệu
71 91% 3,923 triệu
72 92% 3,966 triệu
73 93% 4,009 triệu
74 94% 4,053 triệu
75 95% 4,094 triệu
76 96% 4,137 triệu
77 97% 4,178 triệu
78 98% 4,22 triệu
79 99% 4,264 triệu
80 100% 4,308 triệu

Mức phụ cấp cho thương binh
Ngoài mức trợ cấp nêu trên, một số thương binh còn được nhận thêm phụ cấp ưu đãi hàng tháng như:
- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: 815.000 đồng/tháng;
- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng: 1,67 triệu đồng/tháng.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây